Patrons
Menalic Kuruvilla Jayakrishnan Unnikrishnan Sreejith Muraleedharan Rakhi Syaman Shabeer Khan Rahul Sasidharan Rakesh V. R Nandaja Ananthanarayan Naizam Olakara Antony Arun Davis Deepak Ravindran Arun Ravi Saleeh K Anoop B Sreerag Dileep Sandith Thandasherry Saji Gopinath Sabarish Prakash Ritesh Malik Prabil M. J Ninan John Mohammed Hisamuddin Meera Radhakrishnan Jofin Joseph Joby Joseph George Paul Bastin Thomas Aswanth M. P Asha Jomis Anup Mohan Afsal Salu Vivek Suresh Sreenivas Narayan Shiju Radhakrishnan Shihab Muhammed Shamsuddin T. R Shameel Abdulla Sajith M. R Ruby Peethambaran Rohildev N Rahul Sabash Priya Padmajith Praveen Sridhar Nithin George Charuvilla Naveen Narayanan Mohammed Aboobacker Moosa Mehar Lishoy Bhaskaran Jithin Sreedhar J. T. Jithu Jibin Jose Farish C. V Fahad Vezhappily K. C. Chandrasekharan Nair Aswin Ram Arvind Sanjeev Anoop Nayak Annie Mathew Gloria Benny Roopa Aravindakshan Sandeep Zachariah Arya Murali Shajahan Ibrahim Tom Thomas Gokul Kunnel Subash Bose Aby James Zacharias Manuel Sijo Kuruvilla George